Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LVII/416/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 16 października 2018 r.

2018-10-25 11:16 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LVII/416/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA Oddział w Olsztynie a Gminą Orzysz w sprawie przyjęcia całorocznego utrzymania chodników, ciągów pieszo - rowerowych oraz zieleni.

Przejdź do wiadomości