Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LVII/413/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 16 października 2018 r.

2018-10-23 15:27 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LVII/413/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Przejdź do wiadomości