Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LV/405/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 sierpnia 2018 r.

2018-09-07 16:06 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LV/405/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2018 - 2026

Przejdź do wiadomości