Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LIV/396/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lipca 2018 r.

2018-07-30 14:48 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LIV/396/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie tej jednostki oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Przejdź do wiadomości