Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LIII/393/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

2018-07-09 10:10 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LIII/393/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Orzysz do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Przejdź do wiadomości