Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LIII/387/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

2018-07-09 09:29 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LIII/387/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Orzysz do projektu ,, Podtrzymywanie transgranicznego dziedzictwa historyczno – kulturalno - przyrodniczego, poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochrona zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020;

Przejdź do wiadomości