Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LIII/384/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

2018-07-09 09:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LIII/384/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznawania pierwszeństwa w ich nabyciu.

Przejdź do wiadomości