Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LIII/382/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

2018-07-09 09:21 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LIII/382/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Orzysza.

Przejdź do wiadomości