Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LIII/381/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

2018-07-09 09:19 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LIII/381/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.

Przejdź do wiadomości