Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LI/372/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 kwietnia 2018 r.

2018-04-25 13:06 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LI/372/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: aktualności stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Orzysz.

Przejdź do wiadomości