Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr L/364/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2018 r.

2018-04-04 15:23 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr L/364/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Przejdź do wiadomości