Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIX/359/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2018 r.

2018-03-06 14:50 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/359/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Orzysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-03-14 10:58 - Dodano scan uchwały.

Przejdź do wiadomości