Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIX/354/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2018 r.

2018-03-06 14:16 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/354/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: aktualizacji ,,Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gminy Orzysz na lata 2017 – 2032”

Przejdź do wiadomości