Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVIII/351/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 stycznia 2018 r.

2018-02-02 15:07 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVIII/351/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Przejdź do wiadomości