Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVI/343/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-12-06 12:51 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVI/343/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Orzysz.

Przejdź do wiadomości