Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVI/342/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-12-06 12:50 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVI/342/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu

Przejdź do wiadomości