Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVI/341/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-12-06 12:50 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVI/341/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom zespołów szkolno - przedszkolnych, gimnazjum, żłobka a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Przejdź do wiadomości