Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVI/339/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-12-06 12:49 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVI/339/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przejęcia dróg powiatowych do zasobów Gminy Orzysz

Przejdź do wiadomości