Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVI/332/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-12-06 12:43 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVI/332/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich

Przejdź do wiadomości