Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIII/313/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2017 r.

2017-09-13 11:12 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIII/313/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Orzysz do p,, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" przyjętego Uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 08 września 2015, poprzez realizację przedsięwzięcia pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1849N DK16 (Okartowo) - Nowe Guty - DK nr 63, od km 4+938 do km 6+885,98 wraz z przebudową chodnika na odcinku od km 2+974 do km 4+938" oraz podpisania umów o partnerstwie z Powiatem Piskim w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia.

Przejdź do wiadomości