Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLII/306/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lipca 2017 r.

2017-08-01 13:35 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLII/306/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2017-2026

Przejdź do wiadomości