Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLII/303/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lipca 2017 r.

2017-08-01 13:27 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLII/303/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Orzysz instrumentem płatniczym.

Przejdź do wiadomości