Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

2016-10-28 12:31 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXI/209/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: emisji obligacji.

2017-08-01 12:11 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLII/300/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany przebiegu drogi gminnej nr 173507N, położonej na terenie gminy Orzysz.

2017-08-02 11:09 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLII/300/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany przebiegu drogi gminnej nr 173507N, położonej na terenie gminy Orzysz.

Przejdź do wiadomości