Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

2003-07-01 00:00 - Dodano nowy plik

2003-07-01 08:43 - Dodanie nowej wiadomości: Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

2003-07-01 10:05 - Dodanie nowej wiadomości: Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Przejdź do wiadomości