Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXVIII/494/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2004 r.

2009-12-17 14:17 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXVIII/494/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku.

Przejdź do wiadomości