Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXVII/473/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2004 r.

2009-12-17 10:46 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXVII/473/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie: uchwalenia "Plan Gospodarki Odpadami Gminy Orzysz na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011".

Przejdź do wiadomości